Krakowski e-Festiwal Żydowskiego Teatru 2020 – odsłona letnia

Opublikowane przez kfzt w dniu

Teatr Żydowski w Krakowie – Teatr Midraszowy zamierza przenieść planowaną na ten rok 2 edycję Krakowskiego Festiwalu Żydowskiego Teatru do przestrzeni internetowej. Jest to projekt nowatorski pod względem tak technologicznym jak i teatralnym, gdyż w sesjach on-line zachowana zostanie interakcja twórców z widzami. Dodatkowo widzowi zostanie pokazana „kuchnia” przygotowania premier, które odbyły się w pierwszej edycji Festiwalu. Założeniem Festiwalu jest przybliżanie żywej, współczesnej kultury żydowskiej poprzez teatr, interaktywne spotkania z twórcami oraz materiały e-learningowe naświetlające szerokiej publiczności kontekst kulturowy i koncept artystyczny spektakli.