Materiały Edukacyjne

Każdy spektakl posiada materiały edukacyjne. Widz wraz z biletem otrzymuje możliwość zapoznania się dogłębnie z treściami z kultury i tradycji związanymi z tematem spektaklu.